על פלטה - להניח כהלכה

המכון המדעי טכנולוגי להלכה
הרינו לאשר בזאת כי לאחר בדיקת המוצר "על פלטה" בגדלים שונים המשווק על ידי חברת כלי שני בע"מ נוכחנו לראות כי הרשת עצמה המורכבת על הפלטה אינה מגיעה לחום של יד סולדת, ומרכיבים אותה על פלטת שבת שאין אפשרות לשנות בה את עוצמת החום, שאין בזה משום שמא יחתה, וגם אין בזה משם "מיחזי כמבשל", מאחר שאין מבשלים בצורה שכזו על הרשת, שאינה עשויה כלל לבישול מאכלים אלא רק לחימום בלבד. לפיכך ניתן להניח בשבת על גבי הרשת אוכל יבש מבושל כל צרכו לחימום ללא הגבלת זמן.
אישור הלכתי מהמכון הטכנולוגי להלכה - על פלטה - להניח סירים על פלטה בשבת

הרב יוסף אלנקווה - מח"ס "דרך התורה - הלכות שבת"
ראיתי ובדקתי מוצר זה אשר הוא רשת מוגבהת בגובה של סנטימטר אחד מעל הפלאטה ועליה יונחו סירי הבישול . כיון שהנחת הסירים בשיטה זו אינה ישירות על הפלאטה אלא על רשת שעל הפלאטה הריהי הופכת את הפלאטה ל"גרופה וקטומה" גם לשיטת מרן הראשון לציון הגאון רבי מרדכי אליהו זכר צדיק וקדוש לברכה. בשעה שייצרנו בנווה דקלים את הפלאטה הראשונה על פי שיטת הרב הרב הנחה אותנו שהכיסוי יהא מוגבה וניתן יהיה להניח עליו סירים כמו על הפלאטה עצמה. לכן אין ספק ששימוש ברשת זו באופן קבוע על כל פלאטה יהפוך את כלל הפלאטות לראויות לשימוש בשבת לכל הדעות. וכמובן שאין להטמין את הסירים אלא בהנחת הכסוי מלמעלה וכן לדעת שדיני החזרת סיר הם כמקובל בכללי החזרת סיר לפלאטה ללא שינוי. רשת זו מסייעת גם כאשר מניחים עליה חלה שתתחמם לבד ולא יעשוה כצנימים וכמובן מבלי שתונח כאשר יש עליה קרח מההקפאה ועיין בספר "דרך התורה – הלכות שבת " ומונעת בעיות נוספות. הנני מקווה שרשת זו תסופק במחיר שווה לכל נפש ותמצא את מקומה בכל בית בישראל. וגדולה היא מצות שמירת השבת שבזכות שמירתה כהלכה נגאלים ישראל.
אישור הרב יוסף אלנקווה - על הפלטה - להניח סירים על פלטה בשבת

הרב גראס - מו"צ דקהל מחזיקי הדת דחסידי בעלזא בא"י
"הובא לפני המוצר "על פלטה" בגדלים שונים, המשווק ע"י חברת כלי שני בע"מ, ונוכחתי לראות כי הרשת עצמה המורכבת על הפלטה אינה מגיעה לחום של יד סולדת, ומרכיבים אותה על פלטת שבת שאין אפשרות לשנות בה את עוצמת החום, וא"כ אין בזה חשש שמא יחתה. וגם אין בזה חשש של "מיחזי כמבשל", מאחר דאין מבשלים בצורה שכזו על הרשת, שאינה עשויה כלל לבישול מאכלים אלא רק לחימום בלבד. לכן ניתן להניח בשבת על גבי הרשת אוכל יבש מבושל כל צרכו לחימום ללא הגבלת זמן, וגם אני בעצמי ניסיתי כל הנ"ל ואני בעצמי משתמש בזה, וגם מתקן הנ"ל זה בטוח יותר בשביל הילדים שלא יקבלו כויה ח"ו.
אישור הרב גראס - על הפלטה - להניח סירים על פלטה בשבת
x

#{title}

#{text}

#{price}